Diensten

Kopen voor verhuur

Beleggen in onroerend goed betekent niet alleen een gemaakte marktstudie van het concurrerend huuraanbod, een goede aankoop, een vlotte solvabele en rendabele verhuring, maar ook een verkoop met meerwaarde en tijdige heroriëntatie.

De gewenste beleggingshorizon is een belangrijke factor.
Ik onderscheid er verschillende ifv. nieuwbouw (btw), herverkoop (registratie), fiscale optimalisaties, successieplanning, financieringshefbomen, persoonlijke doelstellingen.
- 2 jaar met volledige btw recuperatie en 60% van de registratie-rechten
- 8 jaar met 40% betaalde registratie-rechten
- Langere termijn als aanvullend- of vervangingsinkomen
- Tussentijdse (gelegenheids)verkopen*
- Levenslang als successieplanning : naakte eigendom / vruchtgebruik
- Combinatie vennootschap / natuurlijk persoon

Verschillende types onroerende goederen kunnen mooie rendementen genereren :
- Gronden zonder bouwverplichting
- Gerenoveerde woningen / appartementen
- Nieuwbouw woningen (energie-vriendelijk, BEN of passief)
- Individuele appartementen (in mede-eigendom)
- Blokje appartementen (zonder mede-eigendom)*
- Handelspanden
- Garages & Loodsen

Mijn streven naar uw maximaal rendement, in combinatie met de fiscale optimalisatie, heeft als resultaat dat uw eigen investering wordt beperkt tot het 'break even' eigen inbreng in combinatie met het aanwenden van 'vreemd vermogen'.
Dit wordt berekend in functie van de verhuurwaarde, de terugkerende kosten eigen aan een woning, de ontleningslast, de terugbetalingscapaciteit,...
Die 'hefboom vreemd vermogen' = uw rendement, is veel hoger dan de kost van het vreemd vermogen !
Na een verkennend gesprek en uw specifieke keuze, worden deze gegevens voor u verwerkt in een 'dashboard Rentabiliteitsstudie'.

    

Indien gewenst wordt er gestreefd uw aankoop te verhuren in het tijdsbestek tussen compromis en akte, aan de afgesproken verhuurwaarde. U bekomt aldus het beloofde rendement, vanaf dag 1 na uw aankoop, volgens het dashboard.

Vele klanten gingen u voor, allen tevreden van onze aanpak.

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons