Klanten aan het woord

[NL] De 167’ste klantengetuigenis ontvangen! Dat motiveert ons telkens opnieuw om 7-op-7 het beste van onszelf te geven, bij de transactie van je vastgoed. Wij maken geen onhaalbare beloftes om een opdracht binnen te halen waar je 6 maanden aan vast zit, maar hanteren 4 waardebepalingen + correct advies, om een verkoop te kunnen realiseren tot tevredenheid van verkoper en koper.
Voor de meeste mensen is dit eenmalig in hun leven en is de keuze van een bemiddelaar belangrijk. Een vastgoedtransactie kunnen afsluiten, eerlijk en met een goed gevoel, is ons dagelijks doel.
Contacteer ons voor een gratis waardebepaling en advies tot verkoop.

[FR] Nous avons reçu le 167'e témoignage d'un client ! Cela nous motive encore et encore à donner le meilleur de nous-mêmes, 7-sur-7, dans la transaction de votre propriété. Nous ne faisons pas de promesses irréalisables pour gagner une mission avec laquelle vous êtes coincé pendant 6 mois, mais nous utilisons 4 évaluations + des conseils corrects, pour réaliser une vente à la satisfaction du vendeur et de l'acheteur. Pour la plupart des gens, il s'agit d'une affaire qui n'arrive qu'une fois dans la vie et le choix d'un médiateur est important. Pouvoir conclure une transaction immobilière, honnêtement et avec un bon sentiment, est notre objectif quotidien.
Contactez-nous pour une évaluation gratuite et des conseils jusqu'à la vente.

Alexander Billen uit Borgloon

[NL] Karl heeft mij bijgestaan bij de aankoop van een appartement te Lombardsijde. Zeer vriendelijk en aangenaam in omgang, zeer professioneel en altijd bereikbaar. Zeer positieve ervaring. Hartelijk dank. Alexander.
[Dos. 7.2178.002-012-018 - Lombardsijde - de Koper]

[FR] Karl m'a aidé à acheter un appartement à Lombardsijde. Très sympathique et agréable à traiter, très professionnel et toujours disponible. Expérience très positive. Merci. Alexandre.
[Dos. 7.2178.002-012-018 - Lombardsijde - l'Acheteur]

Image001
 

Gert & Ingrid uit Kortrijk

[NL] De verkoop van ons appartement in Oostduinkerke is heel vlot verlopen, zonder zorgen. Karl staat voor open communicatie, realistische verwachtingen en stipte opvolging. Hij is bijna doorlopend bereikbaar en de 200% engagement die hij belooft zijn geen loze woorden
Video-bezoek : oostduinkerke.immogoed.be
[Dos. 102-AILN - Oostduinkerke - de Verkopers]

[FR] La vente de notre appartement à Oostduinkerke s'est très bien déroulée, sans aucun souci. Karl est synonyme de communication ouverte, d'attentes réalistes et de suivi ponctuel. Il est presque toujours disponible et l'engagement à 200% qu'il promet n'est pas un vain mot.
Visite Vidéo : oostduinkerke.immogoed.be
[Dos. 102-AILN - Oostduinkerke - les Vendeurs]

Image001

Image001
 
[Dos. 1.2200.001 - Oostduinkerke - de Kopers / les Acheteurs]

Chris Lammens uit Kortemark

[NL] Wij kochten onlangs 3 standplaatsen in De Panne na tussenkomst van Karl. Zeer professioneel en correct in omgang en afhandeling in een B2B situatie.
[Dos. 7.2182.015, 016 & 030 - De Panne - de Koper]

[FR] Nous avons récemment acheté 3 emplacements à La Panne suite à l'intervention de Karl. Très professionnel et correct dans le traitement et la gestion d'une situation B2B.
[Dos. 7.2182.015, 016 & 030 - De Panne - l'Acheteur]

Image001
 

Mattias Pattyn uit Heuvelland

[NL] De kogel is door de kerk. De publiciteitsborden mogen opgeruimd worden, mijn huis in De Klijte is verkocht! Klaar voor een nieuwe start in Ieper!
Met grote dank aan Karl Duyvejonck.
Video-bezoek : heuvelland.immogoed.be
[Dos. 3-ZSTR - Heuvelland - Verkoper]

[FR] Le travail est terminé. Les panneaux publicitaires peuvent être débarrassés, ma maison à De Klijte a été vendue! Prêt pour un nouveau départ à Ypres!
Avec tous nos remerciements à Karl Duyvejonck.
Visite Vidéo : heuvelland.immogoed.be
[Dos. 3-ZSTR - Heuvelland - le Vendeur]

Image001
 

Lies uit Zwalm

[NL] Enkel goede ervaringen met Karl van Immogoed !
Het eerste telefoontje naar Karl was op een vrijdagavond om 21u, toen ik een huis in Gent zag. Intussen kan ik bevestigen dat hij elk uur van de dag de vriendelijkheid zelve is. Vier dagen later hadden we de compromis van dat huis getekend… dat ging voor mij toch wat te snel. Karl nam de tijd om me alle nodige info te geven, te herhalen, elke vraag te beantwoorden: waardoor ik van ‘overrompelde’ koper een 'heel tevreden' koper werd. Ook de weken nadien was er regelmatig contact, steeds gevolgd door de correcte opvolging via mail.
Wij raden Immogoed aan!
Video-bezoek : gent.immogoed.be
[Dos. 36-HVSTR - Gent - Koper]

[FR] Que de bonnes expériences avec Karl d'Immogoed ! Le premier appel téléphonique à Karl a eu lieu un vendredi soir à 21 heures, lorsque j'ai vu une maison à Gand. Entre-temps je peux confirmer qu'il est amical à chaque heure de la journée. Quatre jours plus tard, nous avions signé le compromis de cette maison... c'est allé un peu trop vite pour moi en tout cas. Karl a pris le temps de me donner toutes les informations nécessaires, de les répéter, de répondre à toutes les questions: ce qui m'a permis de passer du statut d'acheteur "débordé" à celui d'acheteur 'très satisfait'. Il y a également eu des contacts réguliers dans les semaines qui ont suivi, toujours suivis correctement par e-mail.
Nous recommandons Immogoed !
Visite Vidéo : gent.immogoed.be
[Dos. 36-HVSTR - Gent - l'Acheteur]

Image001
 

Stefan & Ann Vandepaer-Van Rompaey uit Beerzel

[NL] Wij zijn zeer tevreden over hoe de aankoop van ons nieuwe appartement in De Panne is verlopen. Vanaf het eerste contact heb je ons steeds alle informatie bezorgd, je was altijd heel duidelijk, je informatiedossier was volledig, geen vraag was te veel voor je en je was steeds snel en eerlijk in je antwoorden. Zelfs buiten de kantooruren konden we op je rekenen om het contract in orde te maken. Je leverde voor ons echt een professionele service en dit geeft veel vertrouwen bij zo'n belangrijke transactie.
Kortom: dit is de wijze waarvan je als koper hoopt dat een vastgoedtransactie verloopt. We waren ook zeer tevreden met de vriendelijke rondleiding door je zus Ann in het appartement, die het even van je overnam tijdens je vakantie, maar zelfs dan was je nog beschikbaar voor vragen.
Echt top! En nogmaals bedankt.
[Dos. 7.2182.202 & 006 - De Panne - de Koper]

[FR] Nous sommes très satisfaits du déroulement de l'achat de notre nouvel appartement à La Panne. Dès le premier contact, vous nous avez fourni toutes les informations, vous avez toujours été très clair, votre dossier d'information était complet, aucune question n'était trop difficile pour vous et vous avez toujours été rapide et honnête dans vos réponses.
Même en dehors des heures de bureau, nous pouvions compter sur vous pour mettre de l'ordre dans le contrat. Vous nous avez vraiment fourni un service professionnel et cela nous donne beaucoup de confiance dans une transaction aussi importante.
En bref, c'est la façon dont vous, en tant qu'acheteur, espérez qu'une transaction immobilière se déroule. Nous avons également été très satisfaits de la visite amicale de l'appartement par votre sœur Ann, qui vous a brièvement remplacé pendant vos vacances, mais qui est restée disponible pour répondre à nos questions.
C'est vraiment très bien ! Merci encore.
[Dos. 7.2182.202 & 006 - De Panne - l'Acheteur]

Image001
 

Guyentie Bogaert uit Sint-Amandsberg

[NL] Voor ons was het noodzakelijk om de woning snel te verkopen om een overbruggingskrediet te vermijden. We hebben daarom Immogoed ingeschakeld omdat we konden vertrouwen op de professionele kennis en uitgebreide ervaring van Karl.
Zo krijg je onder andere een duidelijke uitleg over wat een goede prijszetting zou zijn, zodat je zelf een goed onderbouwde beslissing kan nemen. Verder krijg je advies over wat een belangrijke rol speelt bij het EPC. Zo hebben we nog de zolder geïsoleerd waardoor we een betere EPC-score hadden. Door zijn goede contacten, hadden we ook snel een afspraak voor een EPC-attest.
Karl weet als geen ander hoe hij een woning in de markt moet zetten. De woning stond nog maar pas online en de bezoekdag zat al meteen vol. Dankzij de vlotte rondleidingen door Bieke en Karl, die klaarstonden met de praktische info, konden op 1 weekavond verschillende geïnteresseerden rondgeleid worden. Zeer efficiënt! Dit zorgde meteen tot meerdere biedingen boven de vraagprijs en die avond hebben we nog een compromis getekend, amper een week nadat het zoekertje online stond! Daar hadden we alleen maar van kunnen dromen! Ook de opvolging van de nodige documenten en contacten met de notaris gebeurt nauwgezet, zowel voor als na de verkoop. Zo kunnen wij ons zonder zorgen beginnen voorbereiden op onze verhuis!
Video-bezoek : gent.immogoed.be
[Dos. 36-HVSTR - Gent - de Verkoper]

[FR] Nous voulions vendre la maison rapidement pour éviter un prêt relais. Nous avons fait appel à Immogoed parce que nous pouvions compter sur les connaissances professionnelles et la grande expérience de Karl.
Vous obtenez notamment une explication claire de ce que serait un bon prix afin que vous puissiez prendre vous-même une décision en connaissance de cause. Vous recevez également des conseils sur ce qui est important dans le CPE. Par exemple, nous avons isolé le grenier, ce qui nous a permis d'obtenir un meilleur score. Grâce à ses bons contacts, nous avons également obtenu rapidement un rendez-vous pour un certificat EPC.
Karl sait mieux que quiconque comment commercialiser un bien immobilier. La maison venait à peine d'être mise en ligne et les visites de la journée étaient déjà complètes. Grâce aux visites guidées par Bieke et Karl, qui étaient prêts à fournir des informations pratiques, plusieurs personnes intéressées ont pu visiter la maison un soir de semaine. Très efficace ! Cela a immédiatement donné lieu à plusieurs offres supérieures au prix demandé et le soir même, nous avons signé un compromis, à peine une semaine après la mise en ligne de l'annonce ! Nous ne pouvions que rêver ! Il s'est également occupé méticuleusement des documents nécessaires et des contacts avec le notaire, tant avant qu'après la vente. Nous avons ainsi pu commencer à préparer notre déménagement en toute sérénité !
Visite Vidéo : gent.immogoed.be
[Dos. 36-HVSTR - Gent - le Vendeur]

Image001
 

Diony & Karin Blankers-Körver uit Poupehan

[FR] Cher Karl, je vous remercie d'avance pour votre engagement et votre bon service. En tant que vendeurs, nous sommes très satisfaits de votre approche et de votre clarté. Ce qui nous a particulièrement frappés, c'est que vous êtes très honnête et correct, ce que de nombreux acheteurs/vendeurs potentiels pourront apprécier. Nous ne manquerons pas de vous recommander à d'autres personnes.
Continuez à faire du bon travail!
Bien à vous, Karin et Dionny
[Dos. 13-CDF - Rochehaut - les Vendeurs]

[NL] Beste Karl, alvast vriendelijk bedankt voor uw inzet en goede service. Wij als verkopers zijn zeer tevreden over uw aanpak en duidelijkheid. Wat ons vooral opviel is dat u heel eerlijk en correct bent, dat zullen veel aanstaande kopers/verkopers kunnen appreciëren. Wij zullen u zeker aanbevelen aan andere mensen.
Blijf vooral zo doorgaan!
Vriendelijke groet, Karin en Dionny
[Dos. 13-CDF - Rochehaut - de Verkopers]

Image001
 

Robert en Arlette Beuren-Brackx uit Oostende

[NL] We hebben alleen maar lof voor een enthousiaste Karl. Hij gaf ons steeds volledige uitleg over het project, op een professionele en deskundige manier. We benadrukken zijn uitzonderlijke klantenservice, met aandacht voor onze vragen en wensen. Altijd met een glimlach en oog voor details en specialiteiten. Hij stelde ons van bij het begin op ons gemak. Wij hebben dan ook niet getwijfeld om in het 'C-Shell'-project van Bostoen te stappen.
[Dos. 7.2189.009 & 028 - Oostende - de Koper]

[FR] Nous ne pouvons que faire l'éloge d'un Karl enthousiaste. Il nous a toujours donné des explications complètes sur le projet, de manière professionnelle et compétente. Nous soulignons son service clientèle exceptionnel, attentif à nos questions et à nos souhaits. Toujours avec le sourire et l'œil pour les détails et les spécialités. Il nous a mis à l'aise dès le début. Nous n'avons donc pas hésité à nous lancer dans le projet 'C-Shell' de Bostoen.
[Dos. 7.2189.009 & 028 - Oostende - l'Acheteur]

Image001
 

Blijf op de hoogte

Wenst u op de hoogte gehouden worden van ons nieuw aanbod? Wees er als eerste bij.

Schrijf je nu in

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons