Heeft een huurder voorkooprecht? naar nieuws overzicht

05 April 2021

Je wil een huis, appartement of handelspand dat je verhuurt graag verkopen. Moet je in dat geval aan je huidige huurder een voorkooprecht geven?

Als je de woning, het appartement of het handelspand dat je verhuurt wil verkopen, heeft je huurder geen voorkooprecht tenzij je dat expliciet met hem overeenkwam. Bij een pacht ligt dit anders.

Geen wettelijke verplichting
Bij een voorgenomen verkoop moet je je huurder daarvan niet op de hoogte brengen. Hij heeft al evenmin een voorkooprecht. Dit geldt zowel als je je woning of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet, als je een handelspand verhuurt in het kader van een handelshuur als indien er sprake is van een gemeenrechtelijke huur. Je kan dan ook perfect verkopen aan een derde zonder het pand eerst te moeten aanbieden aan je huurder.

Het kan overeengekomen worden
Je kan wel met je huurder afspreken dat hij een voorkooprecht krijgt. Hoever dat gaat en welke verplichtingen je daarbij moet naleven wordt dan contractueel overeengekomen. Is een dergelijk conventioneel voorkooprecht voorzien in de huurovereenkomst, dan moet je je daaraan houden. Doet je dat niet dan riskeer je een schadevergoeding te moeten betalen aan je huurder.

Als verhuurder heb je er geen belang bij een dergelijk recht aan je huurder toe te staan, wel integendeel. Een pand waarop een voorkooprecht rust, riskeert nu eenmaal een aantal mogelijke kandidaat-kopers af te schrikken.

Speciale regeling bij pacht
Als je verpachter bent dan geldt een bijzondere regeling. De pachtwet bevat immers onder bepaalde voorwaarden wel een voorkooprecht voor de pachter.

Bron : Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons