Instapklaar Nieuwbouw, klaar om te verhuren.

De Belgische woningmarkt verandert: één op vijf woningen of appartementen die vandaag te koop staan, worden gekocht door investeerders om te verhuren. Bij nieuwbouw ligt dat percentage zelfs nog een pak hoger: ruim de helft van alle nieuwbouwpanden wordt vandaag gekocht door investeerders.

Dat is logisch en goed gezien van vastgoedinvesteerders, want hoewel Belgen nog altijd een baksteen in de maag hebben, evolueert zelfs onze woningmarkt naar een huurmarkt.

Kopen voor verhuur.
Ziehier het overzicht van ons aanbod instapklaar nieuwbouw woningen en appartementen.
We kunnen deze samen gaan bezoeken, deze nieuwbouwpanden zijn afgewerkt, klaar om te schilderen en te verhuren.

  
  
  
  

Mijn streven naar uw maximaal rendement, in combinatie met de fiscale optimalisatie, heeft als resultaat dat uw eigen investering wordt beperkt tot het 'break even' eigen inbreng + de 'hefboom vreemd vermogen'!
Dit wordt berekend in functie van de verhuurwaarde, de terugkerende kosten eigen aan een woning, de ontleningslast, de terugbetalingscapaciteit, ...
Die 'hefboom vreemd vermogen' = uw rendement, is veel hoger dan de kost van het vreemd vermogen !

Na een verkennend gesprek en uw specifieke keuze, worden deze gegevens voor u verwerkt in een 'dashboard Rentabiliteitsstudie'.
Ik hou tevens rekening met uw beleggingshorizon (uw doel), uw leeftijd, particuliere aankoop of aankoop in vennootschap, successieplanning, naakte eigendom / vruchtgebruik, uw specifieke wensen, ...
Vele klanten gingen u voor, allen tevreden van onze aanpak.

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons