Teruggave voorkooprecht (registratie-rechten) naar nieuws overzicht

09 Januari 2022

Verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning bij wijze van teruggave. 
In sommige situaties geniet u niet bij de aankoop van het verlaagd tarief voor de enige eigen woning, maar ontvangt u een teruggave. 

De verlaagde tarieven van het verkooprecht voor de aankoop van een enige eigen woning kunnen in twee gevallen bij wijze van ontheffing worden genoten:

 1. Ontbrekende of onvolledige vermeldingen.
  Het kan gebeuren dat u, die onmiddellijk aanspraak had kunnen maken op een van de verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning, dit verlaagd tarief niet heeft ingeroepen, zodat de aankoop belast werd tegen het tarief van 12%. U kan dit verlaagd tarief nog achteraf inroepen, zonder dat er hiervoor een specifieke reden moet zijn.
  De teruggave moet worden gevraagd door het indienen van een verklaring waarin de vermeldingen voorkomen die vereist zijn voor de toepassing van gevraagde tarief. Deze verklaring moet worden ingediend binnen een termijn van vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin het verkooprecht opeisbaar is geworden.
  Het bedrag van de teruggave is gelijk aan het verschil tussen het aanvankelijk geheven verkooprecht en het bedrag geheven tegen het later gevraagde verlaagde tarief.
 2. Vervreemding van het verhinderend onroerend goed 
  Om te genieten van de verlaagde tarieven voor de aankoop van de enige eigen woning, mag u nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Is dit wel het geval, dan kan u toch direct genieten van de verlaagde tarieven als in de akte de vereiste vermeldingen voorkomen m.b.t. dit verhinderend onroerend bezit u zich er toe verbindt om dit goed tijdig te vervreemden ("causaal verband")

  Indien u dit verlaagd tarief toch niet direct heeft ingeroepen, kan u dit ook achteraf nog doen. Hiertoe volstaat het om een verklaring met de nodige vermeldingen in te dienen binnen een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de verhinderende woning of bouwgrond werd vervreemd.

  Bron: Vlaanderen.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons