Voorwaarden verkooprecht 1% voor de aankoop van de enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie naar nieuws overzicht

09 Januari 2022

Aanvullend verlaagd tarief voor de aankoop van de enige eigen woning met verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie.
Naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor de enige eigen woning, moet u bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen:
Als koper verbindt u zich ertoe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren; voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2021 kan u ook bij sloop, gevolgd door een herbouw genieten van het verlaagd tarief. Voordien was dit uitgesloten. De sloop- en herbouwwerkzaamheden moeten wel ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m3 of minstens een wooneenheid omvatten, of bij een renovatie moet 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn. In het Energiedecreet is vastgelegd welke sloop- en herbouwwerkzaamheden (gedeeltelijke herbouw) ((opent in nieuw venster)) precies in aanmerking komen. Als u twijfelt of uw project aan de vereisten voldoet, doe dan navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.
binnen zes jaar (voor authentieke aankoopakten verleden tot 31 december 2021 was dit vijf jaar) na het verlijden van de aankoopakte wordt een EPB-aangifte ingediend waaruit moet blijken dat de nodige werken op het vlak van energie werden uitgevoerd
de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de zes jaar (voor authentieke aankoopakten verleden tot 31 december 2021 was dit vijf jaar) na het verlijden van de aankoopakte.
 
Bedrag
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de enige eigen woning nog maar 1 procent (voorheen 5 procent). Dit tarief geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.

Procedure 
De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.
Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Controle achteraf en sancties 
De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.
Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:
Moet u de aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.

Bron: Vlaanderen.be

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons