Klanten aan het woord

[NL] De 151’ste klantengetuigenis ontvangen! Dat motiveert ons telkens opnieuw om 7-op-7 het beste van onszelf te geven, bij de transactie van je vastgoed. Wij maken geen onhaalbare beloftes om een opdracht binnen te halen waar je 6 maanden aan vast zit, maar hanteren 4 waardebepalingen + correct advies, om een verkoop te kunnen realiseren tot tevredenheid van verkoper en koper.
Voor de meeste mensen is dit eenmalig in hun leven en is de keuze van een bemiddelaar belangrijk. Een vastgoedtransactie kunnen afsluiten, eerlijk en met een goed gevoel, is ons dagelijks doel. Contacteer ons voor een gratis waardebepaling en advies tot verkoop.

[FR] Nous avons reçu le 151e témoignage d'un client ! Cela nous motive encore et encore à donner le meilleur de nous-mêmes, 7-sur-7, dans la transaction de votre propriété. Nous ne faisons pas de promesses irréalisables pour gagner une mission avec laquelle vous êtes coincé pendant 6 mois, mais nous utilisons 4 évaluations + des conseils corrects, pour réaliser une vente à la satisfaction du vendeur et de l'acheteur. Pour la plupart des gens, il s'agit d'une affaire qui n'arrive qu'une fois dans la vie et le choix d'un médiateur est important. Pouvoir conclure une transaction immobilière, honnêtement et avec un bon sentiment, est notre objectif quotidien. Contactez-nous pour une évaluation gratuite et des conseils jusqu'à la vente.

Robert & Paula Van der Steen-De Paepe uit Bouillon & Ranst

[FR] Chers Karl et Xavier,
Je tiens à vous remercier pour le bon déroulement de la vente de notre propriété aux Hayons. Le service que vous nous avez offert était extraordinaire, rien n'était trop, toutes les questions que nous avons eues ont toujours été suivies immédiatement.
Surtout pour nous qui, ne connaissons pas du tout le monde de l'immobilier.
Merci beaucoup !
En outre, je ne peux que louer votre engagement et votre professionnalisme. La vente s'est également très bien déroulée, même si elle n'a pas été facile. Nous ne manquerons pas de vous recommander à nos connaissances et amis.
Merci encore pour tout.
Cordialement, Robert et Paula
Visite Vidéo : leshayons2.immogoed.be
[Dos. 16-RDLS - Les Hayons / Bouillon- les Vendeurs]

[NL] Beste Karl en Xavier,
Bij deze wil ik jullie bedanken voor de vlotte verkoop van onze eigendom in Les Hayons. De service, welke wij van jullie gekregen hebben, was buitengewoon, niets was teveel, alle vragen die wij hadden zijn altijd direct opgevolgd.
Zeker voor ons: wij zijn helemaal niet thuis in de immo-wereld.
Dank je wel!
Verder kan ik niets dan lof uiten voor jullie inzet en professionalisme. De verkoop is ook zeer vlot verlopen, niettegenstaande het een niet gemakkelijke zaak was. Wij zullen jullie zeker aanbevelen aan kennissen en vrienden.
Nogmaals bedankt voor alles.
Groeten, Robert en Paula
Visite Vidéo : leshayons2.immogoed.be
[Dos. 16-RDLS - Les Hayons / Bouillon- de Verkopers]

Image001
 

Carine Vermeersch uit Sluis

[NL] Voor de verkoop van ons ouderlijk huis hebben we Karl van Immogoed gecontacteerd, na onze eerste afspraak viel mij meteen de gedrevenheid, de vakbekwaamheid en professionaliteit van Karl op. Hij legde uit hoe hij tewerk ging, wat meteen vertrouwen gaf. De woning werd ook mede door Karl, tot een mooie koopwoning omgetoverd en hij was ook zeker niet te beroerd om mee te helpen.
De presentatie die Karl heeft gemaakt, de video, de spandoeken, het media gebeuren,... alles subliem uitgevoerd. Ook had ik inzicht in het verkoopdossier.info die ik online kon inkijken, zo had ik steeds een overzicht over potentiële kopers: wat heel prettig werkte. De communicatie verliep altijd vlotjes en duidelijk. Karl een correct persoon, betrouwbaar en met een goede kijk op de zaak!
Bedankt Karl voor de hele fijne samenwerking, je behulpzaamheid & perfectie! Carine
Video-bezoek : varsenare.immogoed.be
[Dos. 16-CW - Varsenare - de Verkoper]

[FR] Pour la vente de la maison de nos parents, nous avons contacté Karl d'Immogoed. Après notre premier rendez-vous, j'ai tout de suite remarqué le dynamisme, la compétence et le professionnalisme de Karl. Il nous a expliqué comment il travaillait, ce qui nous a immédiatement mis en confiance. C'est aussi grâce à Karl que la maison a été transformée en une belle maison à vendre, et il n'a pas hésité à nous aider.
La présentation faite par Karl, la vidéo, les bannières, l'événement médiatique,... tout a été exécuté de façon sublime. J'avais également accès au dossier de vente que je pouvais consulter en ligne, de sorte que j'avais toujours une vue d'ensemble des acheteurs potentiels : ce qui était très agréable. La communication a toujours été fluide et claire. Karl une personne correcte, fiable et avec une bonne vue ! Merci Karl pour la très bonne coopération, ta serviabilité et ta perfection ! Carine
Visite Vidéo : varsenare.immogoed.be
[Dos. 16-CW - Varsenare - le Vendeur]

Image001
 

Jan Goorman uit Oostende

[NL] Bij de aankoop van mijn studio te Oostende, werd ik door Karl altijd heel vriendelijk en correct geholpen, zonder ook maar een moment van opdringerigheid. Bij vragen werd alles steeds haarfijn uitgelegd. Ook was alles heel vlug geregeld. Ten alle tijde was hij bereikbaar of contacteerde hij me zo spoedig mogelijk terug.
Ik raad dan ook Immogoed.be ten zeerste aan.
[Dos. 7.2189.008 & 035 - Oostende - de Koper]

[FR] Lorsque j'ai acheté mon studio à Ostende, Karl m'a toujours aidé de manière très amicale et correcte, sans être insistant. Si j'avais des questions, tout était toujours expliqué très précisément. Tout a également été organisé très rapidement. Il était toujours disponible ou me contactait dès que possible.
Je recommande vivement Immogoed.be.
[Dos. 7.2189.008 & 035 - Oostende - l'Acheteur]

Image001
 

Stefan & Anne De Vos-De Smet uit Geraardsbergen

[NL] In moeilijke tijden is het een verademing beroep te kunnen doen op Karl. Hij dringt nooit aan maar staat wel altijd, ook tijdens zijn vakantie, klaar om je te informeren, te helpen en te begeleiden. Hij verdoezelt niets, kaart mogelijke problemen aan, maar zorgt waar mogelijk wel onmiddellijk voor een oplossing. Hij is professioneel en gedreven en heeft een enorme dossierkennis. Maar als klant is vooral één kwaliteit het allerbelangrijkst en dat is eerlijkheid. Laat dat nu net de grootste troef zijn van Karl.
Bedankt voor de vele goede zorgen!
[Dos. 13766 - Bredene - de Koper]

[FR] Dans les moments difficiles, c'est un soulagement de pouvoir faire appel à Karl. Il n'insiste jamais, mais est toujours prêt à vous informer, à vous aider et à vous guider, même pendant ses vacances . Il ne néglige jamais rien, soulève les problèmes potentiels mais propose des solutions immédiates chaque fois que c'est possible. Il est professionnel, motivé et très bien informé. Mais en tant que client, une qualité est la plus importante et c'est l'honnêteté. Que cela soit le plus grand atout de Karl.
Merci pour tous ces bons services ! !
[Dos. 13766 - Bredene - l'Acheteur]

Image001
 

Mario & Cindy Iemants-De Smedt uit Hooglede

[NL] Wij hebben een super ervaring gehad met immogoed. Nog nooit zo een volledig dossier kunnen inzien, alsook de video rondleiding. Volledig af. Wij raden dan ook immogoed aan.
Bedankt Karl voor uw professionele aanpak.
Video-bezoek : ardooie.immogoed.be
[Dos. 108-BSTR - Ardooie - de Koper]

[FR] Nous avons eu une super expérience avec immogood. Je n'ai jamais pu voir un dossier aussi complet, ainsi que la visite vidéo. Entièrement terminé. Nous vous recommandons Immogoed.
Merci Karl pour votre approche professionnelle.
Visite Vidéo : ardooie.immogoed.be
[Dos. 108-BSTR - Ardooie - l'Acheteur]

Image001
 

Andrii & Iryna Galash-Halash uit Bredene

[NL] Wij hebben eerlijke antwoorden op al onze vragen gekregen, over ons nieuw huis. Karl heeft ons praktische advies gegeven op basis van de ervaring met eerder verkochte woningen.
Het verkopen van de huizen gaat bij Karl zo snel dat de stickers 'Verkocht' rap op zijn, net zoals de croissants 's morgens bij de bakker. ????
Het was aangenaam om met u samen te werken. Wij willen u van harte bedanken voor uw vriendelijkheid en toegankelijkheid!
[Dos. 13768 - Bredene - de Koper]

[FR] Nous avons reçu des réponses honnêtes à toutes nos questions sur notre nouvelle maison. Karl nous a donné des conseils pratiques basés sur l'expérience de maisons déjà vendues.
Avec Karl, la vente de maisons va si vite que les autocollants 'Vendu' s'épuisent rapidement, tout comme les croissants le matin à la boulangerie. ????
C'était un plaisir de travailler avec vous. Nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre gentillesse et votre accessibilité !
[Dos. 13768 - Bredene - l'Acheteur]

Image001
 

Patrick van Iersel uit Rochehaut

[NL] Om onze woning in de Ardennen te verkopen, werd ik via een reclamebord langs de weg geattendeerd op Karl van immogoed. Na een prettig telefoongesprek volgde er een afspraak in de woning, waar meteen de gedrevenheid en professionaliteit van Karl opviel. De gesprekken liepen vlot en duidelijk en ook is de woning snel te koop gezet. Karl maakt veelvuldig gebruik van sociale media om de woning te laten opvallen. Ook werd er een mooie 360 graden video van de woning gemaakt, samen met een uitgebreide brochure. Dit alles heeft ertoe geleid dat de woning zeer vlot is verkocht. Dit is te danken aan de uitgekiende manier waarop Karl de woning presenteert en een goede prijsstelling maakt.
Samenvattend: Karl is gedreven, eerlijk, komt afspraken na en heeft een scherp inzicht in de (plaatselijke) huizenmarkt. Maar ook het op de hoogte houden van ons, over de stand van de verkoop, was prettig. Als ik nog eens denk over immo in België, zal Karl de eerst zijn die ik hierover zou contacteren.
Dag Karl, hier nog een afbeelding van mij voor bij de getuigenis. En nogmaals enorm dank voor de goede en prettige manier waarop je ons hebt geholpen! Groeten, Patrick
Video-bezoek : rochehaut4.immogoed.be
[Dos. 6-CDC - Rochehaut - de Verkoper]

[FR] Pour vendre notre propriété dans les Ardennes, j'ai été alerté par Karl de immogoed via un panneau d'affichage en bord de route. Une agréable conversation téléphonique a été suivie d'un rendez-vous à la maison, où la passion et le professionnalisme de Karl sont apparus immédiatement. Les conversations se sont déroulées de manière fluide et claire et la maison a également été mise en vente rapidement. Karl utilise fréquemment les médias sociaux pour mettre en valeur la propriété. Une magnifique vidéo à 360 degrés de la propriété a également été créée, ainsi qu'une brochure complète. Tout cela a permis de vendre la propriété en douceur. Cela est dû à la manière intelligente dont Karl présente la propriété et en tire un bon prix.
En bref: Karl est motivé, honnête, respecte les rendez-vous et possède une connaissance approfondie du marché immobilier (local). Mais aussi de nous tenir informés de l'état de la vente, c'était bien. Si je pense à nouveau à immo en Belgique, Karl sera la première personne que je contacterai à ce sujet.
Hey Karl, voici une autre photo de moi pour le témoignage. Et encore un grand merci pour la façon agréable dont vous nous avez aidés ! Salutations, Patrick
Visite Vidéo : rochehaut4.immogoed.be
[Dos. 6-CDC - Rochehaut - le Vendeur]

Image001
 

Hilde Marichal uit Brugge

[NL] Toen we Karl van Immogoed contacteerden om de woning van mijn ouders te helpen verkopen, heeft hij door zijn duidelijke en professionele uitleg over zijn manier van werken het vertrouwen van iedereen gewonnen. Zijn gedrevenheid om de gemaakte afspraken met ons na te komen werkte ook bij ons aanstekelijk. Met zijn allen zijn we aan de slag gegaan zodat het team van Immogoed in een record tempo de woning via een video opname van 360° en een volledig uitgebreid verkoopsdossier online de woning op een heel professionele en correcte manier in beeld kon brengen. Zoals beloofd heeft die manier van werken ons het gewenste resultaat binnen een verkoopstermijn van 4 weken opgeleverd. Mijn ouders en familie danken Karl en zijn team om ons op zo'n vriendelijke, behulpzame en professionele manier bij te staan. Het was een waar genoegen met Immogoed samen te werken.
Video-bezoek : kortrijk108.immogoed.be
[Dos. 108-DGLN te Kortrijk - de Verkoper]

[FR[ Lorsque nous avons contacté Karl d'Immogoed pour nous aider à vendre la maison de mes parents, son explication claire et professionnelle de sa méthode de travail a gagné la confiance de tous. Sa volonté de respecter les accords conclus avec nous était contagieuse pour nous aussi. Ensemble, nous nous sommes mis au travail pour que l'équipe d'Immogoed puisse, en un temps record, via un enregistrement vidéo à 360° et un dossier de vente complet en ligne, présenter la maison de manière très professionnelle et correcte. Comme promis, cette méthode de travail nous a permis d'obtenir le résultat souhaité dans un délai de vente de 4 semaines. Mes parents et ma famille remercient Karl et son équipe de nous avoir aidés d'une manière si amicale, utile et professionnelle. C'était un réel plaisir de travailler avec Immogoed.
Visite Vidéo : kortrijk108.immogoed.be
[Dos. 108-DGLN à Kortrijk - le Vendeur]

Image001
 

Patrimonium bv uit Kruibeke

[NL] Als beheerder van een patrimonium vennootschap zoek ik degelijke investeringspanden voor aankoop om aan te bieden voor verhuur. Het investeringspand dat wij recent aankochten, dat aangeboden en bemiddeld werd door Karl van Immogoed, viel op door de zeer correcte en uitgebreide dossier- en gebouwkennis en de presentatie van Karl. Ook de tussenkomst van Karl, om tot een akkoord te komen, was gedegen en professioneel. Ik durf gerust te beweren dat dit en de aanpak van Karl uitzonderlijk is, als ik het vergelijk met de vele ervaringen die ik heb van hoe dit door andere immokantoren wordt aangepakt.
Kort gezegd, als u een degelijke en gedreven makelaar zoekt in de regio is Immogoed absoluut een aanrader.
Video-bezoek : kortrijk.immogoed.be
[Dos. 47-PSTR te Kortrijk - de Koper]

[FR] En tant que gérant d'une société patrimoniale, je suis à la recherche de biens d'investissement décents à acheter pour les proposer à la location. L'immeuble d'investissement que nous avons récemment acheté, qui a été proposé et négocié par Karl d'Immogoed, s'est distingué par le dossier très correct et complet de Karl et par sa connaissance et sa présentation de l'immeuble. L'intervention de Karl pour parvenir à un accord était également approfondie et professionnelle. Je peux dire sans me tromper que cette approche et celle de Karl sont exceptionnelles, si je les compare aux nombreuses expériences que j'ai eues de la façon dont d'autres agences immobilières traitent cette question.
En résumé, si vous recherchez un agent immobilier solide et motivé dans la région, Immogoed est fortement recommandé.
Visite Vidéo : kortrijk.immogoed.be
[Dos. 47-PDSTR à Kortrijk - l'Acheteur]

Image001
 

Blijf op de hoogte

Wenst u op de hoogte gehouden worden van ons nieuw aanbod? Wees er als eerste bij.

Schrijf je nu in

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons